Igangværende udbud

Konkurrence- og forbrugerstyrelsens vejledning til det fælles europæiske udbudsdokument SPD
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledning – Det elektroniske ESPD – sådan virker det

Gentofterenden
Gentofte Kommune og Nordvand udbyder entreprisen for klimatilpasning af Gentofterenden. Projektet forventes opstartet medio 2017.

Download samlet udbud Gentofterenden.zip

Rettelsesbrev 01 Rettelsesbrev 01.zip

Rettelsesbrev 02 Rettelsesbrev 02.zip

Rettelsesbrev 03 Rettelsesbrev 03.zip

Rettelsesbrev 04 Rettelsesbrev 04.zip

Rettelsesbrev 05 Rettelsesbrev 05.zip

Rettelsesbrev 06 Rettelsesbrev 06.zip

Rettelsesbrev 07 Rettelsesbrev 07.zip

Rettelsesbrev 08 Rettelsesbrev 08.pdf

Spørgsmål og svar 1

Spørgsmål og svar 2