Vandkiosk

Har du brug for vand i større mængder, har vi oprettet fire vandkiosker i Gentofte og Gladsaxe Kommuner. Her kan du let komme til med store køretøjer, fx tank- eller spulevogne. Første gang du henter vand skal du tilmelde dig ordningen. Det gør du ved at følge vejledningen på vandkiosken. Når du bruger vandkiosken er du med til at sikre drikkevandet, vi har nemlig sikret vandkioskerne mod tilbageløb til vandledningen.

Læs mere

Samfundsansvar

​Vi vores samfundsmæssige ansvar bevidst. Det er en naturlig del af vores arbejde. Vi tager udgangspunkt i det hele menneske, og vi integrerer sociale, samfundsmæssige og miljømæssige hensyn i vores aktiviteter både i den daglige drift, og når vi udbygger og renoverer vores anlæg.
 
På steder, hvor vi vurderer, der er risiko for forsyningen med rent drikkevand eller med håndteringen af spildevand, ajourfører vi løbende vores styring og sikrer, at at styringen overvåges og dokumenteres. Ved risici forstår vi såvel risici i forhold til sikkert drikkevand til vores forbrugere som risici i forhold til vores medarbejderes sundhed og risici, der kan have konsekvenser for det omgivende miljø og samfund.
 
Vi har udarbejdet et Code of Conduct, som vi opfordrer alle vores leverandører til at tilslutte sig ved at underskrive det og sende det til os. Hent vores Code of Conduct her.