Indkøbspolitik

I Nordvand har vi vedtaget en indkøbs- og udbudspolitik. Formålet er at understøtte vores ambitioner om at integrere økonomiske hensyn med etiske, samfunds-, sikkerheds- og miljømæssige hensyn når vi køber ind.

Vi ønsker med indkøbspolitikken, at sikre ensartet adfærd og levere professionelt modspil til leverandørerne og samtidig skabe de bedste vilkår for indkøb og udbud.
Som ansvarlig virksomhed konkurrenceudsætter vi vores indkøb af varer og tjenesteydelser.  

Effektivt og billigt til den rigtige kvalitet
Vi skal sikre attraktive priser på varer og ydelser, som vi anskaffer og, vi skal sikre, at kvaliteten er afstemt efter vores behov. 

Hele indkøbskæden skal med
Det sker mest rationelt via effektive indkøbsprocesser baseret på en helhedsvurdering hvor vi medtager omkostningerne ved anskaffelse, oplagring, i drift, levetider og bortskaffelse.

Samfundsmæssigt ansvar
Vi er vores samfundsansvar bevidst. Derfor stiller vi krav til vores leverandører om, at de respekterer menneskerettighederne i hele leverandørkæden. Vi tager stilling til, hvilke sociale klausuler, der skal indgå, når vi gennemfører udbud, og vi forventer, at vores leverandører overholder gældende lovgivning. 

Miljø og bæredygtighed
Vi ønsker, at varer og ydelser understøtter vore ambitioner om at beskytte vores omgivende miljø for uønskede påvirkninger, og vi stiller krav til vores leverandører og samarbejdspartnere om at lade miljø og bæredygtighed indgå ved vurderingen af varer og ydelser.  

Arbejdsmiljø
Ved indkøb af komponenter og ydelser skal vi sikre, at der altid tages hensyn til arbejdsmiljø og sikkerhed for vores medarbejdere. 

Produktansvar
Vi skal sikre at indkøb af varer og ydelser vurderes i forhold til leverandørernes ansvar overfor Nordvand, og sikre, at vi kan overholde vores forpligtelser overfor vores kunder ved valg af komponenter i forhold til eksempelvis forsyningssikkerhed og drikkevandssikkerhed.

Drikkevandssikkerhed
Drikkevandssikkerheden har stor fokus, og ved indkøb af rør og andre materialer, der kommer i kontakt med drikkevandet – herunder rengøringsmidler – er det et krav, at materialerne er godkendt enten til drikkevand eller fødevarer, og at vi kan spore materialerne i vore vandbaner. 

Disse krav vedrørende samfundsansvar til vore leverandører er indarbejdet i Nordvands Code of Conduct, som beskriver krav og forventninger til vore leverandører. Se vores Code of Conduct her.