Til leverandører

EAN-Nummer og CVR nummer
Leverandører til Novafos, skal være opmærksom på anvendelse af det korrekte CVR-nummer og EAN-lokationsnummer.
  
 
​CVR nummer31 88 49 93
EAN Lokationsnummer      ​5790001969011​
Elektronisk fakturering
Novafos betaler kun på baggrund af elektronisk modtagne faktura med betaling 30 dage efter modtagne faktura.