Ledningsoplysninger

​Inden du graver i offentlige vejarealer, skal du søge oplysninger om placering af ledninger gennem Ledningsejerregistret LER.
 
Vi sender dig automatisk ledningsoplysninger til din mail. 
 
Ledninger er registreret på baggrund af digitalisering af ældre planer, opmåling i marken og de markerede brønde og ventiler på grundkort. Det betyder, at der kan være forskel i nøjagtigheden af de registrerede data. Har du brug for stor nøjagtighed, så kontakt Nordvand på ledningsoplysning@nordvand.dk.
 
Du er også velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål til ledningsoplysningerne.
 
Oplysninger om private stikledninger og brønde på private arealer finder du i  kommunernes byggesagsafdelinger eller via weblager.dk.