Priser i Gentofte 2017

Gentofte2017.png Derfor stiger prisen i 2017
Prisen for vand og spildevand i Gentofte stiger med 5,25 kr./ m3 inklusiv moms i 2017. Stigningen har flere årsager:

Lavere vejafvandingsbidrag fra Gentofte Kommune
En del af stigningen skyldes, at Gentofte Kommune i 2017 betaler et lavere vejafvandingsbidrag til Nordvand end i 2016. Vejafvandingsbidrag er det beløb, Gentofte Kommune betaler til Nordvand for, at regnvandet fra kommunens veje bliver transporteret i Nordvands afløbssystem. Vejafvandingsbidraget beregnes som en procentdel af Nordvands investeringsniveau, hvilket er en lovmæssig beslutning. Der er nye regler på vej, hvor vejafvandingsbidraget fremover skal beregnes efter arealet på de veje, hvorfra der afledes til kloakkerne. Denne del af stigningen udgør 3,52 kr./m3.

Tilbagebetaling af tilslutningsbidrag
Ejere af ejendomme i Gentofte Kommune kan efter ansøgning få tilbagebetalt en del af tilslutningsbidraget til afløbssystemet. I 2017 medfører disse tilbagebetalinger en prisstigning på 3,01 kr./ m3.

Prisloftsregulering fra tidligere års prisloft
Prisloftet er en fastsat ramme fra den offentlige myndighed Forsyningssekretariatet for et vandselskabs maksimale indtægter. Reguleringen er et udtryk for forskellen mellem faktiske indtægter og udgifter og de budgetterede indtægter og udgifter fra tidligere år. En regulering fra tidligere års prisloft reducerer prisen med 0,83 kr./ m3.

Et fald i taksten for drikkevand reducerer vandprisen med 0,45 kr./ m3.