Priser i Gladsaxe 2017

 

Derfor er prisen faldet i 2017
Prisen for vand og spildevand i Gladsaxe er faldet med 1,85 kr./ m3 inkl. moms fra 2016 til 2017. Faldet har flere årsager:

Prisloftsregulering fra tidligere års prisloft
Prisloftet er en fastsat ramme fra den offentlige myndighed Forsyningssekretariatet for et vandselskabs maksimale indtægter. Reguleringen er et udtryk for forskellen mellem realiserede indtægter og udgifter og de budgetterede indtægter og udgifter fra tidligere år. En regulering fra tidligere års prisloft reducerer vandprisen med 1,50 kr./m3. skyldes en regulering fra tidligere års prisloft.

Et fald i taksten reducerer prisen for drikkevand på 0,35 kr./m3.