Virksomheder med stort vandforbrug

Trappemodel ved spildevandsbetaling
Folketinget har i juni 2013 besluttet, at betalingen for spildevand skal være mere kostægte. Der er derfor indført en trappemodel, hvor spildevandstaksten gøres afhængig af vandforbrugets størrelse.

Ejendomme, hvorfra der drives erhverv, der opererer på markedsmæssige vilkår, og som har et vandforbrug større end 500 m3 om året, kan fra 1. januar 2014 få et mere kostægte vandafledningsbidrag, hvis de tilmelder sig via den elektroniske tilmeldingsordning.

Bekendtgørelse om fastsættelse af den variable del af vandafledningsbidraget trådte i kraft den 6. september 2013. Bekendtgørelsen er en opfølgning på lov nr. 902 af 4. juli 2013 om ændring af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. Loven indfører en trappebetalingsmodel for den variable del af vandafledningsbidraget for ejendomme, hvorfra der drives erhverv, der opererer på markedsmæssige vilkår, og som har et vandforbrug større end 500 m3 vand om året.
 
Trappemodellen udmøntes i 3 trin:
  • Trin 1 er vandforbrug til og med 500 m3 om året.
  • Trin 2 er vandforbrug over 500 m3 og op til og med 20.000 m3 om året. Taksten på dette trin er i 2018 fuldt indfaset 20 % lavere end taksten for trin 1.
  • Trin 3 er vandforbrug over 20.000 m3 om året. Taksten på dette trin er i 2018 fuldt indfaset 60 % lavere end taksten for trin 1.
Tilmelding
For at opnå spildevandsbetaling efter trappemodellen kræver det, at ejendomsejeren afgiver en erklæring om anvendelsen af ejendommen. Dette sker via den elektroniske tilmeldingsordning. Man tilmelder sig på den elektroniske Trappetilmelding på www.virk.dk.
 
Erklæringen om anvendelse af vand på ejendommen, skal være afgivet senest 15. september kl. 24.00 året før, virksomheden ønsker beregning af afledningsbidraget i forhold til trappemodellen.
 
Har du som ejendomsejer afgivet erklæring tidligere, skal du alene indmelde ændringer vedr. de markedsmæssige aktiviteter, der drives fra ejendommen.