Bagsværd Vandværk

Bagsværd Vandværk ligger på Bindeledet 33 i Bagsværd. Det blev indviet 21. oktober 2015.
Det nye vandværk leverer vand til Gladsaxes borgere. Det kan producere 1,2 mio. m3 vand om året. Det svarer til en tredjedel af vandforbruget i Gladsaxe Kommune.
 
Grundvandet hentes op fra den lokale undergrund via fem boringer, som også er nyetablerede. Områdets grundvand indeholder en svag forurening af klorerede opløsningsmidler fra tidligere industri i området. Derfor er vandværket bygget med avanceret vandbehandling, ekstra beluftning og rensning gennem aktivt kul, som fjerner en eventuel restforurening fra drikkevandet.

Tæt på naboerne
Bagsværd Vandværk ligger midt i et tæt bebygget område. Vandværket er bygget, så til passer til de omkringliggende bygninger og samtidig har sit eget særpræg. Vandværket ligger på en åben grund og har store glasfacader, der åbner vandværket op mod offentligheden. Valget af teglbeklædning er med til at skabe sammenhæng til​ boligområdet på Bindeleddet. 

Der ​er indvundet vand i Bagsværd siden 1921.