Ermelundsværket

​​Ermelundsværket ligger i Gentofte Kommune på Soløsevej 71, 2820 Gentofte. Vandværket indvinder 4,4 millioner kubikmeter grundvand om året fra fire kildepladser i kommunen. Den største kildeplads ligger i Ermelunden. De øvrige ligger på Galopbanen, ved Kildeskovshallen og Bregnegården.
 
På Ermelundsværket producerer vi i gennemsnit 400 kubikmeter vand i timen (svarende til 400.000 liter) året rundt.
 
Når grundvandet er pumpet op fra undergrunden, bliver det ført videre til vandværket, hvor vi ilter og filtrerer det gennem sandfiltre. Grundvandet indeholder naturlige forekomster af metan, svovlbrinte, jern og mangan. Iltning og filtrering fjerner disse stoffer.
 
Det gør, at vandet bliver frisk og drikkeklart og kan sendes ud til forbrugerne via ledningsnettet.
 
Alle processer på vandværket er styret, reguleret og overvåget af et avanceret IT-system, der sikrer driften af vandforsyningen.