Sjælsø vandværk

​​Sjælsø Vandværk er et regionalt vandværk, der producerer ca. 6,8 millioner kubikmeter vand om året.
 
Vandindvindingen er et samarbejde mellem Fredensborg, Hørsholm, Lyngby-Tårbæk, Gladsaxe og Gentofte Kommuner, og det er Nordvand, der driver vandværket.
 
Vandværket består af to anlæg (anlæg I og II), der udelukkende fremstiller drikkevand fra grundvand.
 
Der er i alt 49 grundvandsboringer i 50 til 130 meters dybde, der ligger rundt om Sjælsø.
 
Boringerne er fordelt på otte kildepladser i hhv. Hørsholm, Fredensborg, Rudersdal og Allerød Kommuner. Fra hver kildeplads er der en vandledning, der fører råvandet frem til Sjælsø Vandværk.
 
På vandværket bliver vandet iltet og filtreret, så drikkevandet får en frisk smag.
 
På anlæg I sker der en simpel behandling af det grundvand, der indeholder små mængder af metangas og svovlbrinte. Vandet bliver beluftet på en iltningstrappe og bagefter filtreret gennem to sandfiltre. Der gør at metan og svovlbrinte forsvinder og optager ilt. Ved at filtrere vandet udfældes jern og mangan. Vandets indhold af ammonium bliver omdannet til nitrat ved hjælp af bakterier i filtrene.
 
På anlæg II behandler vi grundvand med et højt indhold af metan og svovlbrinte. Især svovlbrinte er en gas med dårlig lugt. Derfor anvender vi et særligt luftningskammer, hvor vandet kan blive kraftigt gennemblæst. Faktisk blæses afkastningsluften ca. 20 meter op over vandværkets tag. Herefter bliver vandet filtreret ligesom på Anlæg I.
 
Alle processer på vandværket er styret, reguleret og overvåget af et avanceret IT-system, der sikrer driften af vandforsyningen.
 
Sjælsø Vandværk er beliggende på Ravnsnæsvej 231, 2970 Hørsholm.