Søborg Vandværk

​Søborg Vandværk ligger på Gladsaxevej 9 2860 Søborg. Værket producerer ca. 750.000 kubikmeter vand om året. Her indvinder vi grundvand fra en kildeplads med fire boringer tæt på vandværket. Grundvandet har en god kvalitet, og det betyder, at det kun gennemgår en simpel behandling i form af iltning og filtrering. Her fjerner vi jern, mangan, ammonium og metan.

Søborg Vandværk er opført i 1910 og blev omfattende renoveret i 2004.
 
Vandværket kan behandle 100 kubikmeter vand i timen. Når grundvandet har været igennem iltningstrappe og sandfiltrering, bliver det ledt videre til en rentvandsbeholder på 500 kubikmeter, inden det pumpes videre ud til forbrugerne.
 
Alle processer på vandværket er styret, reguleret og overvåget af et avanceret IT-system, der sikrer driften af vandforsyningen.​