Tinghøj Pumpestation

​​​Tinghøj pumpestation leverer vand til Gladsaxe om morgenen, når vi bruger mest vand. Vandet kommer fra HOFOR. Tinghøj pumpestation kan også levere vand fra HOFOR til hele Gladsaxe, hvis vi er nødt til at afbryde forsyningen af vand fra vores egne vandværker.

Tinghøj vandtårne

Tinghøj vandtårne blev revet ned i 2015. Vandtårnene, der blev opført i 1950'erne, blev i 20´04 taget ud af drift, og det er nu Tinghøj pumpestation, der søger for at pumpe vand ud til forbrugerne.

Nedrivningen skulle foregå meget kontrolleret, da vandtårnene var nabo til den 220 meter høje Gladsaxesender, der leverer tv- og rediosignal til en stor del af Sjælland. Senderen er fastgjort med kraftige metalwirere, hvor nogle af dem gik meget tæt på vandtårnene. Derfor blev vandtårnene klippet ned stykke for stykke med en stor hydraulisk saks for ikke at beskadige wireren.

Du kan se en film af nedrivning af vandtårnene her.