Kontrol af drikkevand

Nordvand kontrollerer regelmæssigt drikkevandet i overensstemmelse med lovgivningen om drikkevand. Vi laver to former for kontrol. Den lovpligtige kontrol og en løbende driftskontrol af vandkvaliteten i grundvandsboringerne, på vandværkerne og i ledningsnettet. Når vi renoverer vores vandledninger, kontrollerer vi altid drikkevandskvaliteten, før vi sætter dem i drift.

Læs mere

Om vand

​​​​​​​​​​​Nordvand leverer hver dag rent drikkevand til ca. 200.000 forbrugere. Vandet kommer fra vores tre vandværker i Gentofte og Gladsaxe Kommuner og fra det regionale vandværk ved Sjælsø. I alt producerer vi mere end 10 millioner kubikmeter drikkevand om året. Der svarer til 10 milliarder liter.  

Drikkevandet produceres af grundvand, vi henter op fra vores ca. 80 boringer. Når grundvandet er pumpet op fra undergrunden, bliver det ført videre til vandværket, hvor vi ilter og filtrerer det gennem sandfiltre. Grundvandet indeholder naturlige forekomster af metan, svovlbrinte, jern og mangan. Iltning og filtrering fjerner disse stoffer. Det gør vandet friskt og drikkeklart, så det kan sendes ud til forbrugerne gennem vandledningerne. ​
 
Vi har ca. 584 km vandledninger, som vi løbende vedligeholder og renoverer. Hjortekær Vandtårn og Jægersborg Vandtårn samt Tinghøj og Vesterbyvej Pumpestation sikrer et stabilt vandtryk i de to kommuner.
 
​Vandets hårdhed
Drikkevandet har en hårdhed, der betegnes som hårdt vand. Det svarer til 15-20 hårdhedsgrader og er et udtryk for indholdet af kalk og magnesium. Det har bl.a. betydning for hvor meget sæbe, du skal bruge i vaskemaskine og opvaskemaskine.
 
Regulativ for vandforsyning​​
Regler og retningslinier for forsyning med drikkevand er beskrevet i Regulativ for vandforsyning i Gentofte og Gladsaxe 2011. Regulativet beskriver rettigheder og pligter for både vandforsyning og for borgere i Gentofte og Gladsaxe kommuner.  ​