Vandets hårdhed

​Det drikkevand, som vi sender ud til forbrugerne, har en god kvalitet og lever op til myndighedernes krav. Indholdet af nikkel er i begge kommuner lavt og vandets hårdhed er mellem 15-20º dH. Udtrykket "hårdhed" dækker over vandets indhold af calcium og magnesium og afhænger af tilførslen af disse ioner til grundvandet pga. udvaskning i kalken i jordlagene.
 
Der er følgende opdeling af hårdhed:
 
0-4ºdH ​​
Meget blødt​
​​4-8ºdH ​Blødt​
8-12ºdH ​​ Middelhårdt
12-18ºdH ​​Temmelig hårdt
18-30ºdH ​​Hårdt
30-ºdH​​Meget hårdt
 
Brug kalkbinder og hjælp miljøet
Hver gang du vasker, kan du spare miljøet for en stor mængde vaskemiddel ved at erstatte en del af det med kalkbinder. Det belaster miljøet, når du vasker, men ved at bruge kalkbinder bliver belastningen mindre. Forbrugerstyrelsen har i 1995 testet kalkbindere og konklusionen er, at du kan erstatte halvdelen af vaskemidlet med kalkbinder og stadig få rent vasketøj (Kilde: Forbrugerstyrelsen).
 
Justering af opvaskemaskine
Når du køber en ny opvaskemaskine, skal du justere doseringen af salt og afspændingsmiddel. Indstillingen afhænger af vandets hårdhed. Hvis du er i tvivl, er det bedre at indstille doseringen et nummer lavere end angivet for at undgå overdosering. Du kan derefter sætte doseringen op, hvis der er kalkpletter på glassene.​
 
Blødgøring af vand
I dag gennemgår vores gundvand en meget simpel behandlingsproces, før det anvendes til drikkevand. Mange forbrugere oplever, at være generet af indholdet af kalk i vores drikkevand eksempelvis i form af tilkalkning af husholdningsapparater og fliser i baderum. I Nordvand følger vi udviklingen og afventer driftserfaringer fra HOFOR´s pilotforsøg i Brøndby Kommune. Læs mere her.