Lovpligtig kontrol

​​​​​​​Nordvand gennemfører lovpligtig kontrol og løbende driftskontrol af vandkvaliteten i indvindingsboringer, fra vandværkerne, i distributionsnettet og i ledningsnettet. Her kan du se de lovpligtige drikkevandskontrol.