Bagsværd vandværk

Her ser du resultatet af den seneste udvidede kontrol af drikkevandskvaliteten. Den offentliggøres en gang om året. Bagsværd vandværk er sat i drift i oktober 2015.