Mere plads i afløbssystemet

Vi ved, at vi fremover vil opleve voldsomme regnskyl hyppigere, og intensiteten vil stige. Vi udbygger løbende afløbssystemet, så det kan håndtere fremtidens store regnskyl. Det gør vi både ved at udvide afløbssystemet og ved at håndtere regnvandet over jorden, hvor det er muligt.

Læs mere

Afløbssystemet

​​​​​​​​​​Nordvand driver og vedligeholder afløbssystemet i Gentofte og Gladsaxe Kommuner. Vi håndterer dagligt spildevand fra ca. 140.000 borgere og virksomheder i de to kommuner. Vi transporterer spildevandet fra gennem afløbssystemet til et renseanlæg, hvor spildevandet renses, inden det løber ud i Øresund. Vores afløbssystem består af ca. 600 km afløbsledninger og 61 pumpestationer.

De ældste afløbsledninger i Nordvands forsyningsområder er fra omkring 1880. Størstedelen af afløbssystemet er etableret i starten af 1900-tallet. Hele Nordvands forsyningsområde er kloakeret. Hovedparten af kommunerne er fælleskloakerede. Det betyder, at regnvand og spildevand løber i de samme ledninger.
 
Nordvand udbygger løbende spildevandssystemet og arbejder på at separere regnvand og spildevand, så vi undgår de værste gener i forbindelse med fremtidens kraftigere regn. Udbygningen sker i forhold til kommunernes spildevandsplaner. Læs mere om spildevandsplanerne her.
 
Rensning af spildevand
Spildevand fra husholdninger og virksomheder bliver transporteret til tre renseanlæg. Spildevandsrensning er ikke en del af Nordvands aktiviteter. Udgifterne til renseanlæggene bliver betalt over din vandpris.

Renseanlæg
Nordvand sender spildevand videre til Lynetten og Damhusåen, som drives af Biofos samt til Mølleåværket i Lyngby-Taarbæk Kommune. Læs mere om Biofos her og om Mølleåværket her.