Spørgsmål og svar

Som grundejer har du ansvaret for at vedligeholde afløb, kloakledning og skelbrønd på din grund. Nordvand har ansvaret for at vedligeholde hovedkloakken. Er du tvivl om, hvor og hvor langt din egen stikledning går, er du velkommen til at kontakte Nordvand på 39 45 67 00.

Hvis du skal tilsluttes det offentlige afløbssystem, skal du søge tilladelse.
Bor du i Gladsaxe, skal du kontakte bygningsmyndigheden på telefon 39 57 59 05
Bor du i Gentofte, skal du søge om nyt kloakstik hos Nordvand. Du kan læse mere her.

Du skal kontakte byggesagsmyndigheden i din kommune, og du kan få adgang til din byggesag på www.weblager.dk

Indendørs kan du forebygge oversvømmelse ved at undgå tilstopning af afløbssystemet ved at

 • Undgå at hælde fedt, madrester og kaffegrums i køkkenvasken
 • Undgå hygiejnebind, bleer, vatpinde, kattegrums, papirhåndklæder og lignende i toilettet
 • Byggeaffald må under ingen omstændigheder kommes i afløbet.

Udendørs kan du forebygge tilstopning ved at

 • Undgå at feje grus, blade og andet ned i afløbsbrønden
 • Undlade at dække dæksler til med jord, asfalt eller fliser
 • Undgå at plante træer med kraftigt rodnet på eller ved afløbsledningerne. Rødderne søger efter vand de kan ødelægge rørene eller give tilstopning.
 • Kontrollere at dæksler sidder forsvarligt, så undgår du også faldulykker.

Se efter om der står vand i din skelbrønd og om dine naboer har samme problem. Er det ikke tilfældet har du sandsynligvis en tilstopning af dine egne ledninger. Dine egne ledninger er dit ansvar, og du kan kontakte et slamsugerfirma til at spule dine afløb.

Hvis tilstopningen er udenfor din egen matrikel, skal du kontakte Nordvand på 39 45 67 00.

Det er husejerens almindelige forsikring, der dækker skader forårsaget af skybrud. Du skal derfor altid anmelde skaden til dit forsikringsselskab. Nordvand dækker kun skader, hvis der er tale om fejl fra vores side.

Bor du i Gentofte skal du ringe til Gentofte Kommune på telefon 39 98 81 00

Bor du i Gladsaxe skal du ringe til Gladsaxe Kommune på telefon 39 57 66 66.

Hvis der lugter at kloak inde i huset kan det skyldes en udtørret eller defekt vandlås. Kontroller dine vandlåse og hæld vand i, hvis den er udtørret. Hvis den vedvarende lugter, kan den være defekt. Kontakt din VVS-installatør.

Lugter der af kloak udenfor, kan du kontakte Nordvand på telefon 39 45 67 00.

Huller og revner i ledningerne betyder at

 • Spildevandet kan sive ud og forurene miljøet.
 • Afløbssystemet kan tilstoppe og forårsage oversvømmelser
 • Rent grundvand kan trænge ind og belaste afløbssystemet
 • Der kan komme rotter, de kan typisk bygge reder i jorden ved hullet.

Du skal kontakte din Kommune. Læs mere her.

Du betaler for afledning af dit spildevand sammen med din årlige vandafregning. Du kan læse mere om prisen her.

Er du erhvervsdrivende og bruger vand i produktion, kan du søge om fritagelse for vandafledningsbidraget for det vand, som du ikke afleder til kloakken. Du skal søge om fritagelse hos Nordvand, og godtgøre, hvad der sker med den mængde vand, du søger om fritagelse for.

Ja, for nogle, men ikke for alle rørbrud. Hvis bruddet eller installationsgenstanden er synlig, yder vi ikke tilbagebetaling. Hvis bruddet fx har været under et gulv, hvor der ikke er adgang, og vandet ikke kan løbe til afløb, kan du søge Nordvand om fritagelse for betaling af vandafledningsbidraget.