Oversvømmelser ved skybrud

​Hvorfor kommer der oversvømmelse i min kælder ved skybrud?
Ved kraftigt regnvejr bliver afløbssystemet overbelastet, og vandet kan stige op over rørene. ​Vand i kælderen kan også skyldes almindelige forstoppelser i ledningerne under dit hus. Læs om DMI's skybrudsvarsling her.
 
Hvad gør jeg?
Har du fået vand i kælderen, skal du kontakte dit forsikringsselskab. De kan oplyse dig om de muligheder, du har for at få rengjort din kælder og få erstatning for de ting, der har taget skade. Forsikringsselskabet kan også fortælle dig, hvad du ellers skal gøre.
 
Vi vil også meget gerne have information om, at du har fået vand i kælderen. Vi bruger informationen til at planlægge de fremtidige renoveringer af afløbssystemet. Du kan indberette oversvømmelser her.  Din indberetning kan være med til at gøre forholdene bedre i dit område. Du skal dog være opmærksom på, at vi ikke svarer på indberetning af vand i kælder. Ønsker du svar på spørgsmål, skal du sende dit spørgsmål til nordvand@nordvand.dk.
  
Hvordan sikrer jeg mig mod vand i kælderen?
Du skal kontakte en autoriseret kloakmester. Han kan gennemgå dit afløbssystem og fortælle dig om, hvordan dine problemer bedst kan løses. Det er også ham, der skal udføre arbejdet. Normalt kan du forhindre oversvømmelser fra kloakken ved at installere enten en pumpe i pumpebrønden eller et højvandslukke. 
 
Højvandslukke
Et højvandslukke forhindrer, at kloakvandet fra afløbssystemet ude i vejen kan løbe baglæns i ledningerne og op igennem afløbet i din kælder. Det kan ske, når det regner kraftigt, og afløbssystemet ikke kan lede regnvandet væk hurtigt nok. Højvandslukket er en stump kloakrør med to klapper indbygget. Klapperne fungerer som en slags sluse, der åbner, når spildevandet løbet ud af huset, men lukker, hvis kloakvand presses ind udefra.
 
Pumpebrønd
En pumpebrønd opsamler spildevandet fra gulvafløb. Når pumpebrønden er fyldt, bliver spildevandet fra dit hus automatisk pumpet ud i det offentlige afløbssystem ved hjælp af en eldrevet pumpe. Pumpebrønden placeres normalt uden for huset, hvor kloakvandet fra kælderen kommer ud.
 
​​​
​Hvem har ansvaret?
Som husejer har du ansvaret for alle installationer på din grund. Det er dit ansvar at lede spildevand fra din kælder, mens Nordvand har ansvaret for at transportere spildevand fra terræn til renseanlæg. Du skal derfor selv sikre din kælder mod oversvømmelser.
 
Hvad gør Nordvand?
Vi har ansvaret for at det offentlige afløbssystem er i orden. Vi gør alt, hvad vi kan for at sikre en effektiv afledning af spildevand. Og vi arbejder løbende på at forbedre ledningsnettet. Ved hjælp af omlægninger, renoveringer og overløbsbassiner prøver vi at forbedre afløbssystemet, så det kan tage imod meget store vandmængder. Vores indsats er ingen garanti, når voldsomme regnskyl sætter ind. Det er ikke realistisk, at bygge alle ledninger og anlæg, så de kan klare alle regnskyl.
 
Kan der være andre årsager til vand i kælderen?
Er der tale om rent/klart vand, så kan det være grundvand eller regnvand, der er sevet ind i din kælder. Vandet kan stamme fra utætte vandrør, utætte tagnedløbsbrønde uden for huset, utætte kældervægge eller gulv. Det kan også skyldes, at terræn skråner ind mod huset i stedet for væk fra huset. Du bør derfor kontakte en autoriseret kloakmester.