Pas på dit afløb

​​

Vask ikke bilen på vejen, men benyt tankstationens vaskepladser eller haller. De er bygget til at rense vandet, så olie, sand og lignende ikke ledes til afløbssystemet eller nedsives med regnvand.

Smid ikke følgende ting i afløbet. Det skal alt sammen i skraldespanden.

  •  Vatpinde og vatrondeller
  • medicinrester
  • emballager
  • hygiejnebind og tamponer
  • bleer
  • cigaretskod
  • hår
  • kondomer
  • kattegrus

Du risikerer, at få stoppet dit afløb, og det kan sætte sig fast i pumperne på renseanlægget og medicinrester kan skade miljøet

Undgå at hælde kemikalierester og maling i afløbet. Aflever kemikalier på den lokale genbrugsstation og medicinrester på apoteket.

Brug så få midler som muligt, og doser dem korrekt.

Spar på opvaskemiddel og sæbe og fyld opvaskemaskinen helt op, inder du starter den. Hold øje med miljømærkerne Svanen eller EUs blomsten.

Undgå brug af skyllemiddel. Det gør ikke vandet blødere og er blot en ekstra miljøbelastning.

Brug kompakt vaskemiddel og doser vaskemidlet efter vandets hårdhedsgrad. Vandet i Nordvand er 18-200dH. Brug miljømærkede vaskemidler. Hold øje med miljømærkerne Svanen eller EUs blomsten.