Regnvand på egen grund

Lokal håndtering af regnvand nedbringer belastningen af afløbssystemet, når det regner. Det fører til færre overløb af regnvand blandet med spildevand til vores søer og vandløb og til Øresund. Det øger samtidig dannelsen af grundvand til gavn for eftertiden.

Hvis du bor i et fælleskloakeret område, hvor både spildevand og regnvand fra din ejendom løber til den samme afløbsledning, kan du, hvis der tidligere er betalt tilslutningsbidrag for din boligenhed, søge om at få en del af tilslutningsbidraget til det offentlige afløbssystem tilbage fra Nordvand som et engangsbeløb.

Hvis du bor i et separatkloakeret område kan du som udgangspunkt ikke få tilbagebetalt en del af tilslutningsbidraget. Nordvand kan dog efter en konkret vurdering imødekomme en ansøgning om tilbagebetaling, hvis afkoblingen af regnvand er en fordel for afløbssystemet.

Nordvand behandler ansøgninger om tilbagebetaling af tilslutningsbidrag ud fra den præmis, at der skal være et afbalanceret forhold mellem Nordvands tilbagebetaling og den effekt afkoblingen af regnvandet har i afløbssystemet. Derfor behandler vi alle ansøgninger individuelt. Det sker ud fra en konkret vurdering og i en evt. dialog med ansøger – særligt når der er tale om etageejendomme med et betydeligt antal boligenheder på et begrænset areal.

Du skal være opmærksom på, at tilbagebetalingsordningen beror på tildelte puljer fra Forsyningssekretariatet. Nordvand bestræber sig på at udbetale tilbagebetalingsbeløbet hurtigst muligt, men der kan forekomme tilfælde, hvor tilbagebetalingen må afvente en ny årlig pulje

Læs mere om de forskellige typer af ejendomme til venstre.

Procedure for delvis tilbagebetaling af tilslutningsbidrag

 1. Hvis du repræsenterer en etageejendom, større bebyggelse eller erhverv skal du kontakte Nordvand for en konkret dialog, inden du ​begynder ansøgningen.

 2. Du (ejendommens ejer) ansøger om delvis tilbagebetaling af tilslutningsbidrag her:
  Gentofte Kommune
  Gladsaxe Kommune

  Kommunerne sender herefter din ansøgning om tilbagebetaling af tilslutningsbidrag til Nordvand.

 3. Nordvand vurderer hver ansøgning individuelt, og vi giver dig besked om, hvorvidt din ansøgning kan imødekommes. Vi kontakter dig, hvis vi har brug for yderligere oplysninger for at vurdere din ansøgning.

 4. Når vi har vurderet din ansøgning, får du en mail fra os enten med en kontrakt for tilbagebetalingen eller med et afslag.

 5. Du har et år til at gennemføre dit anlæg, fra du modtager kontrakten fra os. Hvis du ikke gennemfører anlægget inden for et år, skal du ansøge om tilbagebetaling igen, medmindre du indgår en særlig aftale med Nordvand om senere etablering af anlægget.

Syn af afpropning
Husk at aftale syn mindst en uge før, vi skal syne afpropningen. Kontakt Nordvand på telefon 39 45 67 00.

Har du spørgsmål om tilbagebetaling?
Hvis du har spørgsmål om tilbagebetaling af tilslutningsbidraget, er du velkommen til at kontakte os på telefon 39 45 67 23.