Sådan fungerer din kloak

Spildevand fra køkkenvasken, bad og WC og og regnvand fra dit hustag ledes ned i en underjordiske afløbsledninger og videre ud til det offentlige afløbssystem.

Foran dit hus ligger der normalt en brønd, hvor spildevandet samles. Dækslet på denne rensebrønd kan tages af, så du kan komme til at rense afløbsledningerne på din grund.

Som grundejer er du selv ansvarlig for at vedligeholde dit afløbssystem. Det gør du ved at: 
  • rense alle vandlåse og gulvafløb
  • tilse og rense pumper og højvandslukker
  • rense dine tagrender efter løvfald
  • rense sandfang i nedløbsbrønde og ved tagnedløb mindst en gang om året
  • løfte dækslet på din rensebrønd og holde øje med begyndende forstoppelse
  • holde øje med terrænet rundt om brønde
  • undgå at hælde fedt og kaffegrums i køkkenvasken
  • undlade at skylle bleer, bind og kattegrus ud i toilettet
  • aldrig at hælde maling, terpentin og andre skadelig stoffer ud i afløbet.
Alle reparationer på dine ledninger skal udføres af en autoriseret kloakmester. Du kan finde autoriserede kloakmestre her.