Vi udskifter vandledningen på Byværnsvej

For at sikre en stabil forsyning af drikkevand af høj kvalitet udskifter Novafos de nedslidte vandledninger. På Byværnsvej skal vi udskifte ca. 300 meter vandledning. Vandstik til ejendommene vil blive skiftet fra vandledningen til skel.

Mens vi arbejder, kan vi desværre ikke undgå at forstyrre din hverdag. Vi forsøger at mindske generne mest muligt.

Vi koordinerer med regnvandsprojekt
Arbejdet er koordineret med Novafos’ kommende arbejde med at lægge regnvandsledninger i den østlige del af Kagsåkvarteret.

Juli 2017 – september 2017
Vi går i gang med arbejdet først i juli og forventer at være færdige midt i september 2017. Vi arbejder på hverdage mellem kl.07.00 – 18.00.

Hvis vi lukker for vandet
Arbejdet kan betyde vandafbrydelser, lavt tryk eller rustpartikler i vandet.

Vi varsler længere afbrydelser af vandet dagen i forvejen, mens afbrydelser under 15 min. ikke vil blive varslet. Du bør ikke lade din opvaske- eller vaskemaskine køre, når du ikke er hjemme.

Oplever du problemer med rustpartikler i vandet, kan du lade vandet løbe, til det igen er klart. Ved lavt tryk kan du rense filteret på blandingsbatteriet.
Rustpartikler eller misfarvning af vandet er ikke sundhedsskadeligt. Vi kontrollerer løbende vandkvaliteten i arbejdsperioden.

Vi vil være i vejen
I kortere perioder kan der være omkørsler og begrænset mulighed for parkering og adgang til indkørsler. Enkelte udgravninger kan stå åbne i hele perioden. Der kan være støjgener, mens vi arbejder.

Når vi er færdige med at grave
Hvis vi har været nødt til at grave inden for skel, reetablerer vi planterne efter endt arbejde. Vi erstatter ikke planter uden for skel.

Det første lag asfalt bliver lagt på, når vi er færdige med at grave. Efter et års tid, når det første lag har sat sig, bliver det øverste, fine slidlag lagt på.

Har du spørgsmål?
Du er velkommen til at kontakte projektleder  Michael Helmark på telefon 44 20 80 00 eller på novafos@novafos.dk.