Vi renoverer afløbsledningen på Nybro Vænge

Afløbsledningen på Nybro Vænge er gammel og nedslidt. Derfor er Nordvand i gang med en omfattende renovering, og vi skal nu afslutte det sidste vi mangler.
Vi kan desværre ikke undgå at forstyrre din hverdag, mens arbejdet står på. Vi forsøger at mindske generne mest muligt.

Du kan godt bruge afløbet i huset, mens vi arbejder.

Marts 2017
Afløbssystemet renoveres i to faser:

Spuling og strømpeforing af stik fra 3. til 14. marts 201717

Spuling og afsluttende TV-inspektion fra 21. til 23. marts 2017

Vi arbejder mellem kl. 07.00 – 18.00.

Strømpeforing
Afløbsledning og stikledninger til skel vil blive renoveret med en strømpeforing, hvor vi trækker en ny ledning ind i den eksisterende. Så undgår vi at grave ledningen op. For at sikre kvaliteten af vores arbejde slutter vi af med en TV-inspektion af den nye ledning.
Arbejdet vil blive udført af Per Aarsleff A/S.

Undgå tomme vandlåse

Arbejdet kan betyde, at vandlåse i huset vil blive suget tomme. Hvis du oplever lugtgener, skal du derfor lade vandhanerne løbe i et minut, trække ud i toiletter samt hælde vand i ubenyttede afløb. Luft også ud i huset.

Vi vil være i vejen
I perioder kan der være omkørsler og begrænset mulighed for parkering og adgang til indkørsler.
Vi lægger en seddel i din postkasse 1-2 dage før, hvis vi er nødt til at spærre din indkørsel.
Der kan være støj- og lugtgener, mens vi arbejder.

Har du spørgsmål?
Du er velkommen til at kontakte projektleder  Anders Fisker på telefon 39 45 69 03 eller på anf@nordvand.dk.