Vi udskifter vandledningen på Præstebovej

For at sikre en stabil forsyning og drikkevand af  høj kvalitet udskifter Nordvand de nedslidte vandledninger. På Præstebrovej skal vi udskifte ca. 280 meter vandledning. Vandstik til ejendommene vil blive skiftet fra vandledningen til skel.

Mens vi arbejder, kan vi desværre ikke undgå  at forstyrre din hverdag. Vi forsøger at mindske generne mest muligt.

Vi koordinerer med vejvandsseparering
Arbejdet med at renovere vandledningen er koordineret med den kommende vejvandsseparering, som Nordvand udfører i den østlige del af Kagsåkvarteret.

Juni 2017 – august 2017
Vi går i gang med arbejdet i midten af juni og forventer at være færdige midt i august 2017. Vi arbejder på hverdage mellem kl. 07.00 – 18.00. Eventuelle ændringer informerer vi om på her på siden.

Hvis vi lukker for vandet
Arbejdet kan betyde vandafbrydelser, lavt tryk eller rustpartikler i vandet. Vi varsler længere afbrydelser af vandet dagen i forvejen, mens afbrydelser under 15 min. ikke vil blive varslet. Du bør ikke lade din opvaske- eller vaskemaskine køre, når du ikke er hjemme.

Oplever du problemer med rustpartikler i vandet, kan du lade vandet løbe, til det igen er klart. Ved lavt tryk renses filtret på blandingsbatteriet. Rustpartikler eller misfarvning af vandet er ikke sundhedsskadeligt. Vi kontrollerer løbende vandkvaliteten i arbejdsperioden.

Vi vil være i vejen
I perioder kan der være omkørsler og begrænset mulighed for parkering og adgang til indkørsler. Enkelte udgravninger kan stå åbne i hele perioden. Der kan være støjgener, mens vi arbejder.

Når vi er færdige med at grave
Hvis vi har været nødt til at grave inden for skel, reetablerer vi planter efter endt arbejde. Vi erstatter ikke planter uden for skel.

Det første lag asfalt på vejen bliver lagt på, når vi er færdige med at grave. Efter et års tid, når det første lag har sat sig, bliver det øverste, fine slidlag lagt på.

Har du spørgsmål?
Du er velkommen til at kontakte projektleder  Michael Helmark på telefon 39 45 67 00 eller
på mail nordvand@nordvand.dk.

nv_info_Præstebrovej.png