Vi renoverer afløbsledningen på Rørskærvej

Afløbsledningen på Rørskærvej er nedslidt. Derfor går vi nu i gang med at renovere ledningen. 

Vi kan desværre ikke undgå at forstyrre din hverdag, mens arbejdet står på. Vi forsøger at mindske generne mest muligt.

Du kan godt bruge afløbet i huset, mens vi arbejder.

Maj-juli 2017
Afløbssystemet renoveres i tre faser:
Spuling og forarbejde:
08.05.17-11.05.17 

 Spuling, strømpeforing og åbning af stik:
18.05.17 og 03.07.17-04.07.17

Spuling og TV-inspektion:
17.07.17-21.07.17

Vi arbejder i tidsrummet kl. 07.00 – 18.00.

Strømpeforing
Afløbsledning vil blive renoveret med en strømpe-foring, hvor vi trækker en ny ledning ind i den eksisterende. På den måde undgår vi at grave lednin-gen op. For at sikre kvaliteten af vores arbejde slutter vi af med en TV-inspektion af den nye led-ning.
Arbejdet vil blive udført af Per Aarsleff A/S.

Undgå tomme vandlåse
Arbejdet kan betyde, at vandlåse i huset vil blive suget tomme. Hvis du oplever lugtgener, skal du derfor lade vandhanerne løbe i et minut, trække ud i toiletter samt hælde vand i ubenyttede afløb. Luft også ud i huset.

Vi vil være i vejen
I perioder kan der være omkørsler og begrænset mulighed for parkering og adgang til indkørsler.

Hvis vi er nødt til at spærre din indkørsel, lægger vi en besked i din postkasse 1-2 dage før.
Der kan være støj- og lugtgener, mens vi arbejder.

Har du spørgsmål?
Du er velkommen til at kontakte projektleder Anders Fisker på telefon 39 45 69 03 eller på anf@nordvand.dk.

Læs mere her.