Vi ombygger og renoverer driften på Skovshoved Pumpestation

Skovshoved Pumpestation.JPG

Skovshoved Pumpestation blev etableret i midten af 1930’erne. Maskinerne på anlægget er løbende blevet renoveret, men er fortsat de oprindelige. For at kunne sikre miljøet og badevandet optimalt renoverer vi nu Skovshoved Pumpestation.

 

Vi river den såkaldte ’ristebygning’ ned og genopfører en tilsvarende bygning i samme udformning og højde, men 6 meter bredere. Pumpebygningen får en udvendig renovering med nye vinduer og udbedring af tagudhæng. Facaden med kaklerne består. 

Hvorfor kommer vi igen?

Vi har for nylig afsluttet etableringen af bassinledningen fra Bellevue Strandpark til Skovshoved Havn. Desværre var det ikke muligt at udføre begge projekter samtidig på grund af plads- og sikkerhedshensyn.

Hvad vil renoveringen betyde for driften fremadrettet?

Der vil fremover en gang om ugen blive afhentet en container med affald fra ristebygningen. Derudover vil der ikke være mærkbare ændringer i forhold til i dag.

August 2017 – december 2018

Vi er allerede gået i gang med det indledende arbejde, og vi forventer at være færdige med ombygningen ved udgangen af 2018. Vi arbejder normalt på hverdage mellem kl. 07.00 – 18.00. Eventuelle ændringer informerer vi om på www.novafos.dk/gentofte.

Vi vil være i vejen

Vi kan desværre ikke undgå at forstyrre din hverdag,

mens arbejdet står på, men vi kan forsikre, at den daglige drift af spildevandet ikke vil blive påvirket.


I perioder vil der være omkørsler og begrænset

mulighed for parkering på Skovshoved havn.

Der kan være støj- og støvgener, mens vi arbejder. Vi forsøger at mindske generne mest muligt.

Reetablering

Når vi er færdige med anlægsarbejdet vil vi reetablere området omkring Skovshoved Pumpestation. Det vil ske i tæt samarbejde med Skovshoved Havn.

Har du spørgsmål?

Du er velkommen til at kontakte projektleder Katrine Stokholm på telefon 44 20 80 00 eller på kas@novafos.dk.