Vi er forsinkede med arbejdet på Tranegårdsvej

Tranegardsvej_web.gif

Vi er lige nu i gang med at renovere vandledningen på Tranegårdsvej. Arbejdet skulle være afsluttet i september, men vi er desværre blevet forsinkede.

Forsinkelsen skyldes bl.a., at vi har haft større udfordringer med andre forsyningsledninger i vejen end forventet. Det har desuden været mere tidskrævende end forventet at få vores vandprøver godkendt, inden vi kunne koble forbrugerne på ledningsnettet.

Vi er færdige i november 2017
Vi forventer, at arbejdet afsluttes i november 2017.
Vi takker for din tålmodighed og beklager naturligvis de gener vores arbejde medfører. 

Nordvand er blevet til Novafos
Siden arbejdet gik i gang er Nordvand blevet  til Novafos. Du kan læse mere om os på
www.novafos.dk.

Hvis vi lukker for vandet
Arbejdet kan betyde vandafbrydelser, lavt tryk eller rustpartikler i vandet. Vi varsler længere afbrydelser af vandet dagen i forvejen, mens afbrydelser under
15 min. ikke vil blive varslet. Du bør ikke lade din opvaske- eller vaskemaskine køre, når du ikke er hjemme.

Oplever du problemer med rustpartikler i vandet, kan du lade vandet løbe, til det igen er klart. Ved lavt tryk kan du rense filtret på blandingsbatteriet.
Rustpartikler eller misfarvning af vandet er ikke sundhedsskadeligt. Vi kontrollerer løbende vandkvaliteten i arbejdsperioden.

Vi vil være i vejen
I kortere perioder kan der være omkørsler og begrænset mulighed for parkering og adgang til indkørsler. Enkelte udgravninger kan stå åbne i hele perioden. Der kan være støjgener, mens vi arbejder.

Når vi er færdige med at grave
Hvis vi har været nødt til at grave inden for skel, reetablerer vi planterne efter endt arbejde. Vi erstatter ikke planter uden for skel. Det første lag asfalt bliver lagt på, når vi er færdige med at grave. Efter et års tid, når det første lag har sat sig, bliver det øverste, fine slidlag lagt på.

Har du spørgsmål?
Du er velkommen til at kontakte projektleder  Michael Helmark på telefon 44 20 81 60 eller på mjo@novafos.dk.