Udledning af spildevand ud for Skovshoved Havn

Primo marts vil Nordvands pumpestation på Skovshoved Havn midlertidigt udlede spildevand i Øresund. Spildevandet udledes i Øresund 1,6 kilometer fra kysten i en periode på op til fire uger.

Dette sker som led i, at Lynetteledningen midlertidigt skal lukkes for at blive omlagt ud for Tuborg Syd-grunden i Hellerup. Her bygger Danica Ejendomme boliger, og det kræver en opfyldning der, hvor Lynetteledningen ligger i dag. Lynetteledningen er en spildevandsledning, som ligger i Øresund og leder spildevand til Lynetten på Amager. I forbindelse med omlægningen etableres en såkaldt kontraventil, der forebygger udløb af spildevand ved brud på ledningen fremadrettet.

Mens udledningen finder sted ud for Skovshoved Havn, vil spildevandet blive mekanisk renset, så udledningen til Øresund begrænses mest muligt. Det materiale, der opfanges, vil blive samlet i en container på Skovshoved Havn og transporteret bort med lastbil to gange dagligt. Containeren vil blive placeret i et telt for at reducere eventuelle lugtgener.

Når udledningen er afsluttet, vil der blive udtaget vandprøver for at sikre, at vandkvaliteten er tilfredsstillende.

Vi vil oplyse om udledningen på vores sms-service om badevand. Tilmeld dig her. Du kan også følge med i badevandsudsigten på www.badevand.dk.

Hvis du vil vide mere, kan du følge med på projekthjemmesiden www.tuborg-syd.dk, hvor Danica Ejendomme oplyser om alle de anlægsarbejder, som boligbyggeriet på Tuborg Syd-grunden medfører.

Skovshoved_udledning_baggrundskort_beskåret.jpg