Vi udskifter vandledningen på Ejgårdsvej

For at sikre en stabil forsyning og drikkevand af høj kvalitet udskifter Nordvand de nedslidte vandledninger. På Ejgårdsvej skal vi udskifte ca. 210 meter vandledning. Vandstik til ejendommene vil blive skiftet fra vandledningen til skel.

Mens vi arbejder, kan vi desværre ikke undgå  at forstyrre din hverdag. Vi forsøger at mindske generne mest muligt.

April 2017 – Maj 2017
Vi går i gang med arbejdet i starten af april og forventer at være færdige i midten af maj 2017. Vi arbejder på hverdage mellem kl. 07.00 – 18.00. Eventuelle ændringer informerer vi om på www.nordvand.dk.

Hvis vi lukker for vandet
Arbejdet kan betyde vandafbrydelser, lavt tryk eller rustpartikler i vandet.
Vi varsler længere afbrydelser af vandet dagen i forvejen, mens afbrydelser under 15 min. ikke vil blive varslet. Du bør ikke lade din opvaske- eller vaskemaskine køre, når du ikke er hjemme.

Oplever du problemer med rustpartikler i vandet, kan du lade vandet løbe, til det igen er klart. Ved lavt tryk kan du rense filtret på blandingsbatteriet. Rustpartikler eller misfarvning af vandet er ikke sundhedsskadeligt. Vi kontrollerer løbende vandkvaliteten i arbejdsperioden.

Vi vil være i vejen
I perioder kan der være omkørsler og begrænset mulighed for parkering og adgang til indkørsler. Enkelte udgravninger kan stå åbne i hele perioden. Der kan være støjgener, mens vi arbejder.

Når vi er færdige med at grave
Hvis vi har været nødt til at grave inden for skel, reetablerer vi planterne efter endt arbejde. Vi erstatter ikke planter uden for skel.
Det første lag asfalt bliver lagt på, når vi er færdige med at grave. Efter et års tid, når det første lag har sat sig, bliver det øverste, fine slidlag lagt på.

Har du spørgsmål?
Du er velkommen til at kontakte projektleder  Michael Helmark på telefon 39 45 67 00
eller på mail nordvand@nordvand.dk.

nv_info_Ejgårdsvej-web_ny.gif