Vandets dag 2017 - Åbent hus på Ermelundsværket

​Rent drikkevand er ikke en selvfølge
Nordvand åbner dørene til Ermelundsværket og viser, hvordan grundvand bliver til drikkevand.

I Danmark er vi heldige. Vandværker i hele landet forsyner forbrugerne med rent og godt
drikkevand hentet op fra undergrunden. At producere drikkevand fra grundvand er ikke en selvfølge. Mange lande omkring os bruger overfladevand eller afsaltet havvand til drikkevand.

Se og hør om dit drikkevand
Ermelundsværket er et af Nordvands store vandværker. Vandværket ligger smukt i Ermelunden. Vi producerer 3,7 mio. m3 drikkevand om året – det svarer til 90.000 danskeres årlige forbrug.

Tid og sted
Onsdag den 22. marts kl. 17
Soløsevej 71
2820 Gentofte

Tilmelding
Tilmeld dig rundvisningen ved at sende en mail med antal deltagere til tilmeld@nordvand.dk eller ring på telefon 39 45 67 00.