BRD-skybrudstunnel

Store dele af København, Frederiksberg og Gentofte er hårdt ramt af oversvømmelser ved kraftig regn eller skybrud. Det vil områdets forsyningsselskaber nu gøre noget ved. Planen er, at Nordvand i samarbejde med HOFOR, Hovedstadsområdets Forsyningsselskab, anlægger en tunnel, der kan lede regnvandet fra Bispebjerg, Ryparken og Dyssegård ud i havet. Frederiksberg Forsyning er ved at undersøge, om de skal være med i projektet.

Før vi kan gå i gang, er der mange forhold, der skal undersøges. Derfor er vi nu i gang med geotekniske boringer flere steder på strækningen for at undersøge grundvandsniveauet og jordbundsforholdene.

Prøveboringerne er første praktiske skridt på vejen mod at planlægge den bedste vej vandet kan løbe ud i havet. Det er endnu ikke til at sige præcist, hvor denne skybrudstunnel vil blive anlagt, og arbejdet med at tunnelere starter tidligst i 2020.