Vi udvider Kildeskovsrenden

​Kildeskovsrenden er en underjordisk rende til regn- og spildevand. Renden er slidt ned efter mange års brug, og vi udvider og renoverer nu renden på strækningen fra HIKs boldbaner på Maglemosevej til Charlottenlund Fort. Den renoverede Kildeskovsrende vil forebygge oversvømmelser i området og forbedre kvaliteten af badevandet ved Charlottenlund Fort.
 
Projektet er afsluttet i 2016. 

 
Vi graver så lidt som muligt
Vi udvider renden med en ’gravefri’ metode.  Det gør vi for at genere naboer og brugere af området mindst muligt. Vi skal dog etablere i alt fire større gravehuller for at komme ned til renden. Gravehullerne ligger ved Constantia Pumpestation, Strandlund, boligforeningen Constantia og ved krydset ved Maglemosevej og Stigaardsvej.
 
Vi vil være i vejen
Det kan ikke undgås, at der vil være støj, støv og vibrationer fra maskiner, mens vi arbejder. I perioden vil der også være transport af jord og mere tung trafik.
 
Vi informerer undervejs
Vi informerer undervejs i projektet her på hjemmesiden og med nabobreve til de nærmeste naboer til Kildeskovsrenden​. Inden vi etablerer et nyt gravehul, vil naboerne blive inviteret til et informationsmøde, hvor vi fortæller mere om fx trafik, parkeringsmuligheder og gener som støj og støv.