Klimaet er under forandring

Vi ved, vi fremover vil opleve voldsomme regnskyl hyppigere, og intensiteten vil stige. Gentofte og Gladsaxe Kommuner har udarbejdet planer for, hvordan de voldsomme regnskyl skal håndteres i fremtiden.

Læs mere

Vi gør plads til regnvandet

​​​​​​​​​​​Store dele af afløbssystemet er anlagt mellem 1900 – 1950. Og selv om vi har renoveret store dele af afløbssystemet, er det ikke dimensioneret til at klare de store regnskyl, vi har set ​​og formentligt vil se oftere i fremtiden.

Det er vigtigt, at vi fremtidssikrer vores afløbssystem og tænker i nye baner, når vi skal lede regnvandet væk – under eller over jorden.

Over jorden kan vi lede regnvand hen, hvor det gør mindst skade. Vi kan indrette vores haver, parker og større naturområder, så regnvandet kan sive ned til grundvandet eller forsinkes, indtil  der igen bliver plads i afløbssystemet. 

Under jorden kan vi etablere et separat regnvandssystem med nye regnvandsledninger og bassiner. Når regnvandet løber i sit eget system, tager vi presset væk fra afløbssystemet, og derved mindsker vi risikoen for oversvømmelser.

Du kan selv være med
Du kan også mindske generne fra ekstrem regn ved at håndtere regnvandet på din egen grund. Det kan du eksempelvis gøre ved at etablere faskine eller regnvandsbede, der opsamle og nedsive regnvandet. Ønsker du helt eller delvist at afkoble dit regnvand fra det offentlige afløbssystem, kan du læse mere her.