Regnvand i Bagsværd

Klimatilpasning af kvarteret øst for Møllemarken
Sammen med beboerne i kvarteret øst for Møllemarken og Gladsaxe Kommune gennemfører vi et klimaprojekt, hvor regnvandet fra veje og en del af beboernes tagflader skal ledes til grønne grøfter og regnbede, som er bygget til at forsinke og nedsive regnvand. På den måde aflaster vi afløbssystemet, når det regner kraftigt.

Visualisering af Oldmarken.

Her arbejder vi
Projektet er inddelt i to områder. Område 1 omfatter følgende veje: Marsk Stigs Allé, Erik Glippings Allé, Abelsvej og Peder Hesselsvej. Område 2 omfatter Bondemarken, Hørmarken, Kornmarken, Lupinmarken, Oldmarken, Rugkrogen og Rugtoften.

Området øst for Møllemarken er udpeget som et risikoområde i Gladsaxe Kommunes Klimatilpasningsplan.

Område 1 
Skælskør Anlægsgartnere er blevet udvalgt til at stå for anlægsarbejdet med klimatilpasning af område 1. De starter arbejdet i august 2017, og vi forventer at vejene står færdige i foråret 2019. Vi inviterer løbende til åbne skurvognsarrangementer, hvor beboerne kan få svar på deres spørgsmål mm.

Projektet er opdelt i forskellige etaper, som er beskrevet i præsentationen fra borgermødet. Hver etape tager ca. 2-4 måneder. Se præsentation fra borgermødet her.

Projekttegningerne for område 1 kan ses her: https://www.nordvand.dk/Dokumenter%202016/Klima/MSA-S-TL-0011_C.PDF

Område 2
Området 2 er fuldt i gang med at blive anlagt. Entreprenøren OK Nygaard arbejder i området indtil efteråret 2018. Arbejdet foregår i tre teams for at mindske generne for beboerne mest mulig. Der bliver løbende afholdt åbne skurvognsarrangementer, hvor beboerne kan få svar på deres spørgsmål.

Den seneste tegning kan ses på gedvad.samvejr.dk.
Bemærk, at Rugkrogen er en del af projektet selvom den ikke fremgår af tegningen.

Regnvandshaver
Som en del af projektet har Gladsaxe Kommune sammen med beboerne anlagt fem  regnvandshaver, der kan give inspiration til at bruge regnvandet i haven.

Har du spørgsmål?
Hvis du har spørgsmål til projektet, er du velkommen til at kontakte projektleder Mathias Elle på telefon 39 45 67 00 eller på mel@nordvand.dk.