Regnvand i Bagsværd

​Klimatilpasning af kvarteret øst for Møllemarken
Sammen med beboerne i kvarteret øst for Møllemarken og Gladsaxe Kommune gennemfører vi et klimaprojekt, hvor regnvandet fra veje og en del af beboernes tagflader skal ledes til grønne grøfter og regnbede, som er bygget til at forsinke og nedsive regnvand. På den måde aflaster vi afløbssystemet.

Området øst for Møllemarken er udpeget som et risikoområde i Gladsaxe Kommunes Klimatilpasningsplan.


 

Her arbejder vi
Projektet er inddelt i to områder. Område 1 omfatter følgende veje: Marsk Stigs Allé, Erik Glippings Allé, Abelsvej og Peder Hesselsvej. Område 2 omfatter Bondemarken,  Hørmarken, Kornmarken, Lupinmarken, Oldmarken, Rugkrogen og Rugtoften.

Politisk behandling af projektet
Gladsaxe Kommune har besluttet, at projekterne for område 1 og 2 skal politisk behandles og i offentlig høring. Den politiske behandling af projekterne var planlagt i august, men er blevet udskudt til næste TTU-møde i september 2016. Lige nu ved vi derfor ikke præcis, hvordan den offentlige høring af projektet kommer til at forløbe. Vi orienterer her på hjemmesiden og direkte til beboerne i området, så snart vi kender den nøjagtige tidsplan.

Projektet er udviklet i tæt dialog med beboerne

I efteråret 2014 inviterede vi beboerne i området til at deltage i projektet, hvor mange gode ideer og erfaringer fra lokalområdet blev bragt i spil. Vi holdt tre dialogmøder, hvor 100-160 beboere ud af de ca. 300 husstande deltog (Se oplæg, referater og skitseforslag her.) Projektet har haft stor fokus på at inddrage beboerne i løsningsforslagene.

Tidsplan 2015-2018
Det næste skridt er, at alle skitseforslag skal videreudvikles og tilpasses de lokale forhold. Også i denne fase vil beboerne få mulighed for at se og kommentere løsninger. Når alle tegninger og beskrivelser af de endelige anlæg er færdige, skal vi finde en entreprenør, som kan udføre arbejdet. Som en del af projektet flytter vi de fælles afløbsledninger, der nu ligger i rækkehusenes private haver ud i vejen. Vi forventer, at hele projektet er afsluttet i 2018.

Parkeringsforsøg
For at give mere plads til de grønne anlæg, gennemfører vi et parkeringsforsøg med skråparkering på Kornmarken.

Regnvandshaver
Som en del af projektet har Gladsaxe Kommune sammen med beboerne anlagt fem ​regnvandshaver, der kan give inspiration til at bruge regnvandet i haven.

Område 1
Her kan du se materialerne fra borgermødet 10. august 2016:

Projekttegning
Præsentation: Åben tegnestue
Præsentation: Vil du adoptere et regnbed? 

Område 2
Tegninger m.m. for område 2 kan ses på gedvad.samvejr.dk.

Har du spørgsmål?
Hvis du har spørgsmål til projektet,​ er du velkommen til at kontakte projektleder Mathias Elle på tlf. 39 45 67 00 eller på nordvand@nordvand.dk.