Dialogmøder


 
Dialogmøde 2
På det andet dialogmøde 9. oktober 2014 deltog ca. 110 beboere. Vi diskuterede mulighederne for området. På mødet deltog fagfolk, og der var mulighed for at høre om forslag til løsninger og få svar på eventuelle spørgsmål.

Oplæg
Velkomst og program
Forslag til løsninger 

Marsk Stigs Alle med sideveje
Bondemarken, Rugtoften, Lupinmarken og Rugkrogen
Hørmarken, Oldmarken og Kornmarken 

Referater
Område 1 - Marsk Stigs Alle, Peder Hesselsvej, Abelsvej og Erik Grippings Alle
Område 2 - Bondemarken, Rugtofen, Rugkrogen og Lupinmarken
Område 3 - Hørmarken, Oldmarken og Kornmarken

 
Dialogmøde 3