Nye afløbsledninger

Vi flytter afløbsledningerne fra rækkehusenes haver
Gladsaxe Byråd besluttede i 2010, at Nordvand skulle overtage ansvaret for alle fælles vand- og afløbsledninger ved privatejede rækkehuse i kommunen. Det betyder, at afløbsledningerne, som ligger i haverne i rækkehusene i området øst for Møllemarken, skal flyttes ud i vejen. Det gøres nemmest, når vejen alligevel skal graves op. Ansvaret for drift og vedligeholdelse af ledningerne bliver således til Nordvand.

Reetablering af forhaver
Det er nødvendigt at grave i en del af forhaverne for at kunne flytte afløbsledningerne ud i vejen. Nordvand reetablerer forhaverne til samme stand, som inden flytningen af ledningerne.

Regnvand fra taget skal ud på vejen
Samtidig med at afløbsledningen flyttes ud under vejen, etablerer vi en vandrende fra nedløbsrøret, så vandet fra forsiden af rækkehusene kan strømme ud på vejen. På vejen bliver regnvandet opsamlet i bede eller grøfter, hvor det siver ned til grundvandet.

Tidsplan
Vi er i kontakt med ejerne af de rækkehuse, som projektet vedrører. Afløbsledningerne forventes at blive flyttet i takt med at vejen omdannes. Dette sker i perioden 2016-2018.

Har du spørgsmål?
Hvis du har spørgsmål til projektet, er du velkommen til at kontakte projektleder Martin Jørgen Andersen på telefon 39 45 67 00 eller på mail maja@nordvand.dk.​​