Parkeringsforsøg

gedvad.gif
Parkeringsforsøg på Kornmarken
Nordvand høster erfaringer fra et forsøg med skråparkering på Kornmarken. Ideen er opstået i samarbejde med beboerne på dialogmøder

Hvad går forsøget ud på?
Formålet med forsøget er at skabe plads til grønne anlæg, som kan opsamle regnvandet og lade det sive ned til grundvandet. De grønne anlæg vil også medvirke til, at vejen bliver mere trafiksikker og grøn. Fortovet i den ene side bliver nedlagt. Erfaringerne fra lignende projekter viser at nedlæggelsen af et fortov giver en bedre oplevelse af vejen som helhed.​