Gladsaxe Stadion

​​Vand på sidelinjen
For at aflaste afløbssystemet ved kraftige regnskyl, separerer vi regnvand fra spildevand på idrætsanlæggets område. Regnvandet vil blive anvendt i lave damme og grøfter og vil dermed tilføre området nye rekreative muligheder. Fra grøfter og vandløb vil en del af vandet sive ned i jorden.  

Damme og grøfter på Gladsaxe Stadion forbindes til vandløbet langs Vandledningsstien under broen ved Gladsaxevej. På den måde skabes et sammenhængende ’regnvandslandskab’ med rekreativ værdi. Projektet i Gladsaxe Idrætspark forbindes via Vandledningsstien til regnvandssøer i Høje Gladsaxe Park.

Projektet på Gladsaxe Stadion er tildelt støtte fra VandPlus til at undersøge, hvordan klimatilpasning kan kobles med sociale tiltag, som gør byen sjovere og bedre at bo i. VandPlus er et samarbejde mellem Lokale- og Anlægsfonden og Realdania i samarbejde med Naturstyrelsen.
 
Projektet blev afsluttet i 2015.​

 
En del af et af Danmarks største klimatilpasningsprojekter
Projektet er en del af et af Danmarks største klimatilpasningsprojekter, hvor Høje Gladsaxe Park er midtpunkt. I parken har vi anlagt vi nye regnvandssøer, som skal opsamle regnvand fra Grønnemosekvarteret, Marielystkvarteret og Gladsaxe Idrætspark. I disse områder adskiller vi regnvandet fra spildevandet.  En del af regnvandet kommer til at løbe langs med Vandledningsstien til Høje Gladsaxe Park.

Det samlede projekt finansieres i samarbejde mellem Gladsaxe Kommune, Nordvand og Realdania. Cirka 800 husstande samt Gladsaxe Idrætspark får gavn af projektet. Alle projekter forventes at være færdige inden for tre år. ​

Læs mere om projekterne her: 


klimakvarter.png