Høje Gladsaxe Park

Regnvandssøer og vandløb
Nordvand har anlagt fire nye regnvandssøer og et nyt vandløb i Høje Gladsaxe Park. Sammen med en udvidelse af de eksisterende anlæg, kanaler og vådområder vil de nye søer give mulighed for at opsamle og forsinke regnvand fra oplandet omkring Høje Gladsaxe, Marielyst og Grønnemosekvarteret. Vandet fortsætter fra regnvandssøerne igennem Gyngemosen og ud i de tilstødende naturområder. Søerne kommer til at fremstå rekreative og naturlige og bidrager til den velfungerende natur i området, som er levested for truede planter og dyr.

Projektet er blevet til i samarbejde med Gladsaxe Kommune, den lokale afdeling af Danmarks Naturfredningsforening, og der er udarbejdet en VVM-redegørelse (Vurdering af Virkning på Miljø).
De nye søer blev færdige i april 2014
I dag leder vi regnvandet til de nedre søer i parken. Der vil først blive ledt regnvand til vandløbet og den sø i parken fra foråret 2016, når bassin og pumpestation ved Skolesvinget er færdigt udbygget.
 
Skolesvingets bassin udbygges
Bassinet ved Skolesvinget skal udbygges og vi er i gang med at bygge en pumpestation. Vi forventer at bassin og arbejdet vil være færdigt i forår 2016.​
 
Har du spørgsmål?
Projektet gennemføres i et samarbejde mellem Gladsaxe Kommune og Nordvand. Hvis du har spørgsmål til projektet, er du velkommen til at kontakte Nordvands projektleder Lise Jangmark på telefon 39 45 67 00 eller på nordvand@nordvand.dk​​.​

 
En del af et af Danmarks største klimatilpasningsprojekter
Projektet er en del af et af Danmarks største klimatilpasningsprojekter, hvor Høje Gladsaxe Park er midtpunkt. I parken har vi anlagt vi nye regnvandssøer, som skal opsamle regnvand fra Grønnemosekvarteret, Marielystkvarteret og Gladsaxe Idrætspark. I disse områder adskiller vi regnvandet fra spildevandet.  En del af regnvandet kommer til at løbe langs med Vandledningsstien til Høje Gladsaxe Park.

 
Det samlede projekt finansieres i samarbejde mellem Gladsaxe Kommune, Nordvand og Real Dania. Cirka 800 husstande samt Gladsaxe Idrætspark får gavn af projektet. Alle projekter forventes at være færdige inden for tre år. ​

 
Læs mere om projekterne her: 

klimakvarter.png