Kildeparken og Kildevænget

I Kildeparken og Kildevænget er boligforeningerne ABG og GAA sammen med Nordvand i gang med et større fælles klimaprojekt. Projektet startede i 2015, og vi forventer at være færdige i 2016.

Regnvand fra tage, stier, parkeringspladser og veje skal i fremtiden sive ned jorden i stedet for at løbe til afløbssystemet. På den måde kan vi aflaste afløbssystemet og gøre det mere robust over for fremtidens kraftigere regnbyger.

Færre oversvømmelser
Når regnvandet siver ned i jorden i stedet for at løbe til afløbssystemet, reducerer vi risikoen for oversvømmelser, da en betydelig mængde vand fjernes fra afløbssystemet. Under skybrud, når hverken nedsivningsanlæg eller afløbssystem kan følge med, er det som en del af projektet sikret, at vandet styres hen, hvor det gør mindst skade.

Regnbede, lavninger og grøfter
Regnvandet holdes på boligforeningernes grønne områder i regnbede, græslavninger og grøfter, hvor det forsinkes og siver ned i jorden.

Vandgennemtrængelig asfalt
På parkeringspladser og veje lægges belægning og asfalt, som regnvandet kan sive ned igennem.

Den vandgennemtrængelige asfalt på vejene er et fælles projekt mellem Nordvand og Gladsaxe Kommune. Vejene bliver de første af sin art i Gladsaxe, og derfor vil Gladsaxe Kommune som en del af projektet løbende udtage prøver og analysere rensningen af vandet.

Har du spørgsmål?
Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte projektleder hos Nordvand Martin Jørgen Andersen på telefon 39 45 67 00 eller på maja@nordvand.dk.​