Regnvandsbede på Kong Hans Allé

Nye regnvandsbede på Kong Hans Allé skal mindske oversvømmelser i området omkring Buddinge Station.

I 2015 gik vi sammen med Gladsaxe Kommune i gang med omdanne Kong Hans Allé til en grøn vej med regnvandsbede, der opsamler og forsinker regnvandet. Det aflaster afløbssystemet og mindsker risikoen for oversvømmelser ved større regnskyl. På det grønne område øst for Vadgård Skole anlægger vi bassiner, der skal kunne rumme regnvand ved kraftige regnskyl. Fra bedene og det grønne område vil regnvandet langsomt sive ned til grundvandet, mens det renses af jordlagene og beplantningen.


 

Grøn og sikker skolevej
Som en del af projektet anlægger Gladsaxe Kommune cykelsti i begge retninger på Kong Hans Allé. Desuden vil de grønne bede fungere som chikaner i den ene vejbane. Der, hvor andre veje krydser Kong Hans Allé, vil der være regnvandsbede i vejkrydsets fire hjørner. På den måde kommer regnvandsbedene til at virke hastighedsdæmpende. Det vil sammen med cykelstien være til gavn for de mange børn, der cykler ad Kong Hans Allé.

Del af Gladsaxe Kommunes Klimatilpasningsplan
Med klimatilpasningen af Kong Hans Allé vil den grønne vej kunne håndtere en 100 års-regn, altså et regnskyl, som statistisk kun forekommer én gang i løbet af hundrede år. Området er udpeget som et risikoområde i Gladsaxe Kommunes Klimatilpasningsplan.

​Vi forventer at være færdige i sommeren 2016
Vi startede arbejdet op i sommeren 2015. Henover vinteren har der været en pause i arbejdet på grund af vejret, men vi er nu i fuld gang igen. Vi forventer at være færdige i i løbet af sommeren 2016.

Har du spørgsmål?
Du er du velkommen til at kontakte Nordvands projektleder Mathias Elle på telefon 39 45 67 74 eller på mail mel@nordvand.dk.​