Andelsforeningen Marielyst

​Marielyst, som hører under Gladsaxe Almennyttige Andelsforening (GAA), har sammen med Nordvand og Gladsaxe Kommune afkoblet deres regnvand fra afløbssystemet. Det reducerer mængden af regnvand i afløbssystemet og mindsker dermed risikoen for oversvømmelser.

Projektet er afsluttet i foråret 2015.

Lokal håndtering af regnvand
Regnvand fra tage og faste belægninger nedsives i regnvandsbede, lavninger og grøfter på andelsforeningens areal. Regnvandet fra vejene nedsives ligeledes i regnvandsbede. I vinterperioden vil regnvandet dog løbe til afløbssystemet på grund af indholdet af vejsalt. Andelsforening Marielyst ligger nemlig oven på det grundvandsreservoir, hvorfra vi  pumper vand til Søborg Vandværk.
 
Når det regner meget kraftigt, vil det regnvand, der ikke er plads til i regnvandsbedene, løbe ud i bassinerne langs Vandledningsstien. ​
 
Penge tilbage for regnvandet
Andelsforening Marielyst har fået en del af deres tilslutningsbidrag til afløbssystemet retur, da de afkoblede deres regnvand fra afløbssystemet. De penge er brugt til at finansiere deres del af projektet.
  
 
Læs, hvad Klikovand skriver om projektet her.

En del af et af Danmarks største klimatilpasningsprojekter
Projektet er en del af et af Danmarks største klimatilpasningsprojekter, hvor Høje Gladsaxe Park er midtpunkt. I parken har vi anlagt vi nye regnvandssøer, som skal opsamle regnvand fra Grønnemosekvarteret, Marielystkvarteret og Gladsaxe Idrætspark. I disse områder adskiller vi regnvandet fra spildevandet.  En del af regnvandet kommer til at løbe langs med Vandledningsstien til Høje Gladsaxe Park.

Det samlede projekt finansieres i samarbejde mellem Gladsaxe Kommune, Nordvand og Real Dania. Cirka 800 husstande samt Gladsaxe Idrætspark får gavn af projektet. Alle projekter forventes at være færdige inden for tre år. ​

Læs mere om projekterne her: 

klimakvarter.png