Regnvandstunnel i Hellerup

​Regnvandstunnel i Hellerup
I den centrale del af Hellerup har mange været ramt af oversvømmelser selv ved mindre regnskyl. I 2016 gik Nordvand i gang med et stort projekt, der vil mindske antallet og omfanget af oversvømmelser i området – og forbedre badevandets kvalitet.

1,4 km regnvandstunnel
En 1,4 km lang underjordisk regnvandstunnel skal opsamle regnvand fra hele det centrale Hellerup og lede det ud i Øresund. Det vil aflaste det eksisterende afløbssystem og give færre oversvømmelser og færre udløb af spildevand i Øresund.  Regnvandstunnellen får en diameter på op til 2 meter. 

​På Lille Strandvej mod Øresund etablerer vi et underjordisk bygværk. I den forbindelse ændrer vi på pladsen for enden af Lille Strandvej. 

Regnvandstunnelen bores under vejene
Vi anlægger tunnelen med en 'gravefri' metode. Det gør vi for at genere naboer og brugere af området mindst muligt. Vi skal dog etablere otte gravehuller (G1-G8), hvor vi kan bore tunnelen fra. Det kan ikke undgås, at der vil være støj, støv og vibrationer fra maskiner samt mere tung trafik og jordkørsler, mens vi arbejder. Nogle steder vil vi også være nødt til at omlægge trafikken. Vi orienterer om omlægning af trafikken på informationsmødet og på skilte i området. Gravehullerne lukkes igen, så snart vi er færdige med dem. Arbejdet starter ved Lille Strandvej og slutter ved Henningsens Alle. 

SS1_Kort_gravehuller_G1-G8.jpg

Tidsplan

Arbejdet med regnvandstunnellen gik i gang i marts 2016 og forventes færdigt i foråret 2018. Regnvandstunnelen er starten på en omfattende udbygning af afløbssystemet. Hvis alt går efter planen, vil vi fra 2018 til 2021 grave regnvandsledninger ned i vejene i hele den centrale del af Hellerup. Ledningerne bliver tilsluttet den nye regnvandstunnel.

Vi havde i 2015 et langt ophold i projektet, mens en klage til Kystdirektoratet blev behandlet af Miljøministeriet. Klagen er blevet afvist. 

Se overordnet tidsplan for projektet her.

Nyt gravehul ved Margrethevej
Regnvandstunnelen skal forbindes til Margrethevej, og efter planen skulle det ske ved at grave Strandvejen op mellem Lille Strandvej og Magrethevej. Men som jordbundsforholdene ser ud, er det mere hensigtsmæssigt at udføre denne strækning som en tunnel. Derfor har vi etableret et nyt gravehul på hjørnet af Strandvejen og Margrethevej. Arbejdet går i gang i marts og forventes afsluttet i sommeren 2017. 

Færre oversvømmelser og bedre badevandskvalitet
Med det nye regnvandssystem vil regnvand og spildevand løbe i hver deres ledning under jorden. Det nye regnvandssystem giver mere plads i afløbssystemet og betyder, at vi bedre kan lede regnvandet væk ved kraftig regn og skybrud. Antallet og omfanget af oversvømmelser i området vil derfor mindskes.

Det nye regnvandssystem betyder også, at kvaliteten af badevandet forbedres. Når der bliver mere plads i afløbssystemet, vil vi sjældnere være nødt til at lede spildevand blandet med regnvand ud i Øresund. Husk, at du kan få besked på sms, når der er udløb af spildevand langs kysten. Tilmeld dig under Badevand.

Vi inddrager parkeringspladser
Mens vi arbejder, er det nødvendigt midlertidigt at inddrage p-pladser.

Vi koordinerer med Gentofte Kommune
Vi ved, at mange naboer til projektet allerede har været ramt af gener fra andre store anlægsprojekter i området, fx fjernvarme. Vi koordinerer vores projekter nøje med Gentofte Kommune. Det er nødvendigt at gennemføre et projekt ad gangen, da der ikke er plads nok på vejene til at skifte alle rør og ledninger på en gang.

Du er velkommen til at kontakte os
Vi hører meget gerne fra naboer, der måtte have spørgsmål til projektet, eller hvis der opstår problemer undervejs. Så kan vi forsøge hurtigst muligt at finde en løsning på problemerne. Vi vil desuden informere løbende om projektet her på hjemmesiden, i nabobreve og i lokalpressen.

 
Byggeleder, Niras:                       Projektledere, Nordvand:
Birte Jensen                                  Martin Jørgen Andersen                            Mathias Elle 
21 41 83 58                                     39 45 67 00                                                      39 45 00 00
bij@niras.dk                                  maja@nordvand.dk                                       mel@nordvand.dk