Skovshoved bassinledning

​​Endnu renere badevand i Øresund
Vi udvider afløbssystemet med en 1,3 km lang bassinledning fra Bellevue Strandpark til Skovshoved Havn. Det vil give færre udløb af spildevand i Øresund – til glæde for både miljøet og badegæsterne.
 
Gentofte Kommune og Nordvand er forpligtet af vandmiljøplanen til at forbedre kvaliteten af badevandet i kommunen ved at mindske overløb af regnvand blandet med spildevand til havet. Derfor anlægger vi en bassinledning i 4-6 meters dybde med fald fra Bellevue mod Skovshoved. Bassinledningen får en diameter på op til 2,5 meter.
 
Ny tidsplan 
Vi er desværre blevet forsinkede med projektet på grund af jordbundsforholdene og flere oversvømmelser i udgravningen. Vi forventer at være endeligt færdige i foråret 2017.

Fra efteråret 2016 er arbejdet på kystsiden af vejen afsluttet, og vi skal i stedet primært arbejde på landsiden (vestlige side) af vejen. Det betyder, at afspærringen ændres, så trafikken kører på kystsiden (østlige side), mens vejen på landsiden inddrages til arbejdsareal.

Hvordan fungerer bassinledningen?
Bassinledningen kan opbevare regnvandet, når det regner så kraftigt, at afløbssystemet ikke kan klare vandmængderne. Vandet opbevares i bassinledningen, indtil presset er taget af afløbssystemet, og vandet igen kan passere frit igennem systemet. Så ledes det til pumpestationen på Skovshoved Havn, hvorfra det bliver pumpet videre til renseanlægget Lynetten.
 
Vi renoverer promenaden 
Vi renoverer samtidig bølgeskærmen og glaciset langs Kystvejen og anlægger i samarbejde med Gentofte Kommune nyt fortov og cykelsti samt forbedrer parkeringsområdet ved Bellevue Strandpark.
 
Vi prøver at forstyrre dig mindst muligt
Bassinledningen vil løbe under promenaden på kystsiden af vejen. Enkelte steder skal vi også arbejde på landsiden af Kystvejen. Vi kan ikke undgå at forstyrre naboer og brugere af kystvejen, mens vi arbejder. Der vil komme gener som støj, vibrationer og trafikændringer.
 
Vi koordinerer med udvidelsen af Skovshoved Havn
Bassinledningen anlægges samtidig med, at Gentofte Kommune udvider og renoverer Skovshoved Havn. Vi har derfor et tæt samarbejde med Gentofte Kommune, så vi kan koordinere de to projekter.
​ 
Har du spørgsmål?
Hvis du har spørgsmål til projektet, er du altid velkommen til at kontakte Nordvands projektleder Lise Jangmark på telefon 39 45 67 73 eller på lija@nordvand.dk

Materiale fra informationsmøde den 2. marts 2015
Vi udvider afløbssystemet