Vandledningsstien

Nordvand og Gladsaxe Kommune har forlænget Vandledningsstien til Grønnemose Skole. Stien er koblet på den eksisterende cykelsti i Høje Gladsaxe Park. Langs med den nye sti har vi skabt et rekreativt miljø med en å og en række åbne regnvandssøer og -bassiner. Det nye rekreative anlæg er en del af et af Danmarks største klimatilpasningsprojekter.
 
Færre oversvømmelser
Regnvandssøerne og bassinerne opsamler regnvandet ved kraftige regnskyl og herfra vil regnvandet blive ledt til Høje Gladsaxe Park. På den måde aflaster vi kloaksystemet og nedsætter risikoen for oversvømmelser i området. I Høje Gladsaxe Park anlægger vi også nye regnvandssøer og udvider det eksisterende bassin ved Skolesvinget.
 
Sikker skolevej
Den nye sti går under Gladsaxevej og fortsætter gennem en tunnel under rampen på Høje Gladsaxevej. Det betyder, at de elever på Grønnemose Skole, der bor nord for Gladsaxevej, nu har fået en sikker skolevej.
 
Beplantningen kommer til at bestå af forskellige løvtræer, stauder og bregner. 
 

En del af et af Danmarks største klimatilpasningsprojekter
Projektet er en del af et af Danmarks største klimatilpasningsprojekter, hvor Høje Gladsaxe Park er midtpunkt. I parken har vi anlagt vi nye regnvandssøer, som skal opsamle regnvand fra Grønnemosekvarteret, Marielystkvarteret og Gladsaxe Idrætspark. I disse områder adskiller vi regnvandet fra spildevandet.  En del af regnvandet kommer til at løbe langs med Vandledningsstien til Høje Gladsaxe Park.

Det samlede projekt finansieres i samarbejde mellem Gladsaxe Kommune, Nordvand og Real Dania. Cirka 800 husstande samt Gladsaxe Idrætspark får gavn af projektet. Alle projekter forventes at være færdige inden for tre år. ​

Læs mere om projekterne her: 

klimakvarter.png