Nordvand

Koncernen Nordvand består af Nordvand Holding og fem forsyningsselskaber samt et serviceselskab. De fem forsyningsselskaber indeholder aktiver i form af ledninger og anlæg. Medarbejderne er ansat i serviceselskabet Nordvand A/S. Nordvand ejes af de to kommuner Gentofte og Gladsaxe. Nordvand er en forsyningsvirksomhed. Vi står for vandforsyningen og for håndtering af spildevand i Gentofte og Gladsaxe, der har ca. 140.000 forbrugere. Nordvand leverer drikkevand til yderligere 60.000 forbrugere gennem lokale vandselskaber i Hørsholm, Lyngby-Taarbæk og Fredensborg Kommuner.

Læs mere

Om Nordvand

Nordvand driver fire vandværker og 61 kloakpumpestationer. Under jorden har vi ca. 580 km vandledninger og ca. 620 km afløbsledninger. Vi har 110 dygtige og engagerede medarbejdere.

Nordvand arbejder for at sikre høj kvalitet og god hygiejne i hele vandets kredsløb. Etablering af boringer, drift og servicering af alle anlæg; indvinding af grundvand, behandling og distribution af drikkevand til forbrugerne samt miljømæssigt forsvarlig bortledning af regnvand og spildevand.

Vi forebygger svigt i drikkevandssikkerheden gennem løbende risikovurderinger, planlægning og forebyggende vedligeholdelse og styring. Vi kontrollerer løbende kvaliteten af anlæg og drikkevand og vi holder øje med risici, der kan have konsekvenser for det omgivende miljø.