Blødgøring af vand

Det mener Nordvand om blødgøring af drikkevand
Nordvand har ikke aktuelle planer om at etablere central blødgøring af drikkevandet. 

Vi anerkender, at der er forbrugere, som ønsker, at indholdet af kalk i drikkevandet reduceres på grund af de gener, kalken giver hos forbrugerne i hverdagen. 

Vi mener dog, at der samtidig er væsentlige usikkerheder knyttet til beslutningsgrundlaget for at etablere central blødgøring på Nordvands vandværker. 

Kun en mindre reduktion af hårdheden
Ved blødgøring af drikkevandet centralt på vandværkerne vil der fortsat være kalk tilbage i drikkevandet svarende til en hårdhed på 10 ◦dH. Hårdheden er i dag i Nordvands forsyningsområde mellem 16-20 ◦dH. 

Der er endnu ikke viden om, i hvilken grad forbrugerne vil opleve, at kalkgenerne mindskes ved denne reduktion af kalkindholdet, hvilket vi ser som en væsentlig usikkerhed for investering i central blødgøring.

Kompliceret vandbehandling og kemikalier i drikkevandet
Endvidere vil produktionen af blødere vand kræve en væsentlig mere kompliceret behandling på vandværkerne. Det vil betyde daglig tilsætning af store mængder kemikalier til drikkevandet. Håndtering af blødgøringsproces og kemikalier er særlig udfordrende på de små vandværker i Nordvands forsyningsområde, da processerne er pladskrævende og omfatter daglige kemikalietransporter til og fra vandværkerne. 

Dyrere drikkevand
Samtidig er etablering af blødgøring er en stor investering, da Nordvands nuværende vandværker skal ombygges, udvides eller nedlægges. Der vil være flere omkostninger til drift, end vi har i dag, og samlet set vil det blandt andet medføre stigning af vandtaksten. 

Vi følger udviklingen
På den baggrund har Nordvand ikke aktuelle planer om at etablere central blødgøring på vandværkerne. Vi følger fortsat udviklingen i HOFOR, og vi vil genoverveje vores indstilling til blødgøring, når der foreligger drifts- og forbrugererfaringer fra HOFORs blødgøringsanlæg.