Blødgøring af vand

​Det mener Nordvand om blødgøring af vand
Central blødgøring har drøftet på bestyrelsesmøder i Nordvand både i 2014 og i 2015.

Vi anerkender, at der er forbrugere, som ønsker at indholdet af kalk i drikkevandet bliver reduceret, og at der er positive effekter for forbrugerne, hvis indholdet af kalk i drikkevandet reduceres ved central blødgøring.

Vi mener, at der er også nogle negative konsekvenser ved blødgøring. Især fordi blødgøring stiller krav til en væsentlig mere kompliceret behandling på vandværkerne. Det vil blandt andet medføre stigning af vandtaksten. I dag gennemgår vores grundvand en meget simpel behandling på vores vandværker, før vi sender drikkevandet ud til forbrugerne.

Vi mener, at der stadig er stor usikkerhed knyttet til beslutningsgrundlaget ved at indføre central blødgøring. Vi ønsker at afvente driftserfaringer fra HOFORs pilotforsøg i Brøndby Kommune, som gennemføres i perioden medio 2016 til medio 2017.

Læs mere her.