Se ned i en Grundvandsboring

 


Her kan du se ned i en grundvandsboring. Vi har sendt et kamera ned i en af vores boringer. Det gør vi for at undesøge om boringen er i orden. På vejen ned til grundvandsmagasinet, skal røret være tæt, så der ikke kan sive vand fra de øvre jordlag ind i vores boring for forurene grundvandet.